Om oss

Välkommen till Earhart Business Protection Agency

Vi arbetar med offentlig sektor, myndigheter,  näringsliv och organisationer för att möta dagens risk- och hotbild. Vi hjälper verksamheter med proaktiva insatser, delar med oss av kunskap samt står vid er sida under kriser.

 

Hos oss finner du trygga utredare med mångårig erfarnhet från Polisen, analytiker som genomför analyser av er risk- och sårbarhet med erfarenhet från forskning, säkerhetsexperter som kan organisationssäkerhet samt erfarenhet av att analysera reserisk. Vi har seniora experter inom totalförsvar och beredskap samt expertkunskap och löpande utredningar och analyser av informationspåverkan.

 

Earhart Business Protection Agency är drivande i arbetet att öka näringslivets och myndigheters kunskap om informationspåverkan och virtuella hot. 

 

Earhart Business Protection Agency genomför workshops inom risk/krishantering, riskanalyser, hotbildsanalyser, utredningar, utveckling av krisorganisationer och krisplaner, beredskap, utbildningar, konsultstöd till ledande befattningshavare, utredningsarbete samt krisövningar. 

Grundare och VD Hanna Linderstål

Välkommen att möta vårt team

 

Boka in ett möte med oss så berättar vi mer om verksamheten och våra planer inför framtiden.
Earhart Business Protection Agency strävar efter att vara drivande i utvecklingen av totalförsvarsberedskap och samhällets beredskap att hantera nationella kriser. Earhart Business Protection Agency samlar data och analyserar informationspåverkan mot Svenskt näringsliv och myndigheter med målet att skapa arbetsmodeller för bereskap och hantering av påverkansoperationer oavsett om hotet är från kriminell verksamhet eller antagonistiskt hot. Våra specialister är väl anlitade föreläsare och utredare av virtuella hot.

Våra konsulter är vår styrka


Hur blir man bäst? Vi har valt en dynamisk affärsmodell där vi kan arbeta med de bästa. Vi väljer rätt specialist till varje uppdrag. 

Think Tank


Har man forskare i ledningen drivs frågor som saknar svar. Vi samlar data och information om informationspåverkan och virtuell sårbarhet. Med syfte att arbeta fram beredskap- och hanteringsmodeller för organisationer. 
Vill du vara med och rapportera incidenter och misstänkt påverkan i sociala medier? Stöd vårt arbete och maila information och länkar till: fake@psykologisktforsvar.nu

Beredskap


Earhart Business Protection Agency har 24/7 beredskap. Vi har sakkunniga som snabbt kan bistå er. 
Vid akuta ärenten ring 08-400 21570 eller skicka mail till contact@earhart.se

Nya på banan, gamla i gamet

 

Earhart Business Protection Agency startade i September 2017. Vår VD Hanna Linderstål och analyschef Jessica Giandomenico hade identifierat behovet av att öka kunskapen om risk- och krishantering anpassat efter dagens hybrida riskbild inom näringsliv och offentligt sektor. Virtuella hot och informationspåverkan.  

Innan starten av Earhart Business Protection Agency ägnades många år att samla kunskap och rätt team av forskare, specialister samt unik kompetens inom informationssäkerhet, utredningar, totalförsvar, beredskap, cyber, riskanalys och informationspåverkan. Idag består Earhart ett team av specialister med olika områdeskunskaper inom risk- och krishantering. Earhart är drivande i arbetet att samordna och förmedla kunskap om beredskapssystemet och samverkan enligt MSBs modeller för risk- och sårbarhetsanalyser, samverkan och ledning, Informationssäkerhet och krisledning. 

Riskanalys

Copyright © All Rights Reserved

Earhart Business Protection Agency  Karlavägen 65 Stockholm, Sweden 

Den här hemsidan använder cookies. Genom att klicka på "Acceptera" godkänner du vår användning av cookies.

Acceptera