Earhart

Om oss

Välkommen till vår värld


”Boutique intelligence firm” blev vi kallade i den amerikanska tidsskriften Politico, och det är en beskrivning vi skriver under på. Vi skräddarsyr utredningar, utbildningar, genomlysningar och analyser för våra kunder. Vi fokuserar på informationssäkerhet och informationspåverkan, och är en av få aktörer i Sverige som erbjuder djupanalyser på darknet. 


Var syns vi?

En av våra framgångar ligger i att vi jobbar diskret, men vår kunskap efterfrågas ofta av olika medier. Vi har synts både i svensk och internationell press och även på TV, där vi ofta får frågor om hur informationspåverkan fungerar eller hur man bäst skyddar sig mot cyberhot.