Utredningar

 

Utredningar

 

Vi har konsulter med många års erfarenhet av utredningar, inklusive polisiära, som står till förfogande.

 

Earhart business protection agency kan erbjuda bland annat:

  • Bakgrundskontroller inför anställning,
  • Kontroll av företag inför etablering av tredjepartsrelationer eller outsourcing,
  • Utredningar vid misstanke av oegentligheter inom verksamheten,
  • Utredningar vid misstanke om insiderbrott eller industrispionage.

 

Våra konsulter arbetar med högsta integritet och sekretess, och kan även bistå om behov uppstår att kontakta rättsvårdande myndigheter.

 

Copyright © All Rights Reserved

Earhart Business Protection Agency  Karlavägen 65 Stockholm, Sweden