Tjänsteresor

 

Tjänsteresor

 

Tjänsteresor ses ofta som en naturlig och relativt odramatisk del av ett arbete. Företag och myndigheter tecknar reseförsäkringar och till och från håller en säkerhetsgenomgång vid längre resmål, i övrigt koncentrerar man sig på resans kärna: uppdraget som ska utföras.

Men det är inte ofarligt att resa. Alla vet vi att det är mer sannolikt att bli rånad om man står ut lite från den ordinarie befolkningen, kanske genom att inte förstå språket så väl. En del resmål uppvisar förhöjd risk för kidnappningar.

 

Naturkatastrofer såsom jordbävningar och svårare oväder är inte ovanligt, även ett lättare oväder kan sätta en medarbetare i en svår situation.

 

Riskbilden ser annorlunda ut idag och nu  har även terrorism blivit en del av riskerna även på frekventa resmål såsom Paris och Bryssel. 

Våra erfarna reserisk och säkerhetsanalytiker

 

Earhart business protection agencys erfarna medarbetare hjälper er att stärka säkerheten vid tjänsteresor på ett flertal sätt genom att till exempel:

 

  • Stärka rutinerna hemma för förberedelser innan utresa.
  • Stärka rutinerna för att veta var personer befinner sig.
  • Skapa tydliga checklistor för medarbetare och deras chefer vid allvarliga händelser. 
  • Personalutbildning, personlig beredskap.
  • Vi har samarbete med erfarna säkerhetskonsulter för rådgivning och stöd under resor.  

 

 

 

Självskydd och Självförsvar

 

Att kunna försvara sig själv handlar både om kunskap och teknik men lika mycket om hur du agerar, vilka vägar du väljer och hur du planerat transporter och boende. Vår erfarenhet är att den upplevda säkerheten ökar med kunskap om sjävlförsvar. Tillsammans med några av landets bästa

självförsvarstränare ordnar vi specialanpassade privatlektioner och grupplektioner.  

Överlevnadsträning  

 

Oavsett om syftet är teambuildning, förmåga att fatta beslut under press eller ni vill öka era kunskaper om hur man klarar sig utan dagliga bekvämligheter. Våra kollegor med erfarenhet och träning från försvarsmakten och som äventyrare tar er med på en utmaning för både sinne och kropp. En gång per år bjuder vi in säkerhetschefer från olika branscher att tillsammans lösa en rad uppgifter under extrema förhållanden. Får du träna på att fatta beslut under press kommer du lära dig var dina svagheter är, var din personliga gräns går för att klara av att se helheten, fatta genomtänkta beslut och samarbeta med andra. Alla kan lära sig något om sig själva och sin förmåga oavsett förutsättningar. 

Personlig säkerhetsplan  

 

Har du en roll där du känner dig utsatt? Våra personsäkerhetsexperter går tillsammans med dig igenom din personliga risk- och sårbarhetsanalys. Tillsammans arbetar vi fram en åtgärdsplan för att öka din personliga säkerhet.

Copyright © All Rights Reserved

Earhart Business Protection Agency  Karlavägen 65 Stockholm, Sweden