Omvärldsbevakning

 

Omvärldsbevakning

 

 

Omvärldsbevakning, kännedom om vad som händer i sektorer relevanta för verksamheten, ger ett försprång när det gäller både att utveckla verksamheten, men också för att förutse potentiella nya risker och sårbarheter. . 


Men med dagens personaleffektiva organisationer kan det vara svårt att hinna med att hålla ordentlig koll på vad som händer i branschen, i angränsande branscher, och inom områden som mer eller mindre direkt kan ha effekt på ens verksamhet. 


Earhart business protection agency hjälper er med att bevaka och analysera händelser och trender som är relevanta för just er verksamhet. 


 Bevakningsområden

 

 

Bevakning och analys av teknologiska trender för att stå rustad för både nya typer av konkurrens, men också nya typer av sårbarheter.


Bevakning och analys av utvecklingen inom informationssäkerhet och trender rörande antagonistiska informationshot.

 

Bevakning och analys av utvecklingen i specifika länder inför planerad outsourcing.

 

Bevakning och analys av politiska trender som kan påverka säkerheten i en region inför investeringar eller resor.

 

Bevakning och analys av händelser lokalt, regionalt eller globalt inom en specifik bransch. 

 

Den samlade expertisen hos våra konsulter garanterar en bred bevakning och en djuplodande analys. 

Copyright © All Rights Reserved

Earhart Business Protection Agency  Karlavägen 65 Stockholm, Sweden