krisövningar

 

Krisövningar anpassade för era utmaningar.

 

 

 En effektiv krisledning behöver öva och vi vill se fler myndigheter, organisationer och företag öva oftare. Därför är våra krisövningar kostnadsoptimerade så ni har råd att öva ofta!


Krishantering har många aspekter, där kommunikation och ledarskap är de kanske viktigaste komponenterna. Rätt person på rätt plats, och ett inövat beteende är nycklar till framgång.


För att möta marknadens behov har vi arbetat fram olika typer av övningar. Det är alltifrån mindre inlarmningsövningar till flerdagarsövingar med krisledning i flera länder samtidigt. Nedan har vi listat våra övningsstöd, vi är öppna för att höra vad just er organsisation behöver öva på.

Behöver ni utbilda er krisledning? 


Oavsett om det är en scenarioövning med syfte att öka samarbetsförmåga i krisledningen eller ett test av krisledningens förmåga att behandla information och fatta beslut under press, så kan vi hjälpa er att skapa rätt miljö och rätt utmaningsnivå. 


Vi genomför övningar med väl genomarbetade scenario som presenteras som filmer. 

Vi kan även ta med våra erfarna journalister som med kamera och mikrofon jagar efter kommentarer.

Inlarmningsövningar


Det finns två viktiga delar av en inlarmningsövning som vi övervakar extra noga.

1) Vi övervakar förmågan att respondera och agera på krisledningslarm.

2) Vi analyserar er förmåga att hantera och bedöma den information vi "spelar" in.   


Vi genomför larmövningar 4-6 ggr/år hos våra kunder ofta har de också valt att använda vår krisapp SoftCrisis för dessa.
Efter varje inlarmning rapporterar vi responstid och bedömning av förmåga, allt för att organisationerna ska kunna förbättra sin krisledings beredskap.

Stabsövning


Det finns behov av att öva stabsarbete, även för företag och civila myndigheter. Vi genomför övningar där vi kombinerar inspel och stabsutbilding för att öka krislednignens förmåga att arbeta i stab. 
Vi har kunskap om samverkan och ledning, stansarbete och ledinngsvetenskap. Vi tränar på omfallsplanering och visar på varför uppdragstaktik effektiviserar arbetet även på en civil myndighet eller ett företag.

Övning när El, infrastruktur och kommunikation inte fungerar som det ska


Samhälskris kan bero på flera orsaker. En större storm som slår ut el, infrastruktur och kommunikation är inte helt otroligt. Stormen Alfrida som drabbade norra Europa i januari 2019 är ett talande exempel.

När stormen Alfrida drog in natten till den 2 januari blev ca 65 000 av Vattenfall Eldistributions kunder strömlösa. Stormen har orsakat stora skador på elnätet, främst i Roslagen, och arbetet med att reparera och återställa elnätet var omfattande. 

Andra orsaker till samhällskris kan vara cyberangrepp på kritiska system. Attentat eller sabotage mot driftsationer och nät. Oavsett vad eller vem som ligger bakom krisen behöver vi öka vår kunskap om krishantering under extraordinära omständigheter. Vi genomför övningar som utmanar krisledningen och verksamhetens förmåga att klara en längre kris.

Social media kris, desinformation och hatkampanjer


Alla som bedriver en verksamhet kan idag utsättas för organiserad eller ickeorganiserade hatkampanjer eller ren desinformation. En aktiv aktör med motivation kan skapa en rejäl förtroende kris för en verksamhet. Vilket vi som krisstöd sett på nära håll när kunder utsatts för drev i sociala medier. Har er organisation beredskap och kunskap att hantera drev i sociala medier? 

Vi genomför kriskommunikationsövningar med syfte att öka er kunskap om hantering av trolling, hatinlägg och hur ni ska bevaka och agera vid en desinformationskampanj mot er. 

Sociala mediedrev kan skada förtroendet för ett varumärke, verksamhetens ledning, era produkter eller förmåga. Sociala medier kan påverka börskurser och marknad. Fler och fler vill etablera och träna beredskapsorganisationer och öva virtuella kriser.  

Transnationella övningar


Vi ser ett ökat behov av att träna förmåga att leda kris från flera platser simultant. Vi har arbetat fram ledningsmodeller för krisledning och samordning på flera platser samtidigt.


Informationssäkerhet och överblick är två utmaningar som övas och krisledningarna får arbeta utefter de förutsättnignar som tagits fram för just den aktuella verksamheten. Vi har krisledare som behörskarflera olika språk.

Scenarioförfattare


Det finns kunder som själva genomför övningar, det handlar oftast om större organisationer som har förmågan och resurserna att leda övningar. Dessa anlitar oss för att ta fram scenarier eller skriva hela krisövningen med händelser, inspel och omfallsplanering. För oss är det ett kreativt arbete där vi får chansen att använda våra erfarenheter. När vi skriver ett scenarie gör vi först en omvärldsanalys där vi analyserar bransch, verksamhetsområde, liknande situationer i världen och organisationens erfarenheter och förmåga. Allt för att skapa ett så trovärdigt och lärorikt scenario som möjligt. Vi besöker alltid kunden och aktuella platser för att skapa oss en så bra bakgrundbild som möjligt. Copyright © All Rights Reserved

Earhart Business Protection Agency  Karlavägen 65 Stockholm, Sweden