Föreläsningar

 

Föreläsare

Hanna Linderstål grundare av Earhart Business Protection Agency
Hon kallar sig inte föreläsare men har sedan hon startade Earhart hållt över 300 föreläsnignar om Cyberkrig, Digitala fotspår, Digitalt spionage och varför du och jag är den svaga länken i informaitonssäkerheten. 

Hanna Linderstål 

 

Med över 20 års erfarenhet av risk- och krishantering med stort fokus på virtuella kanaler är Hanna en uppskattad föreläsare. Hon har föreläst både nationellt och internationellt inom cyberhot, cyberkrig, hacktivism, informationspåverkan och näthat. Hennes internationella nätverk av specialister inom virtuella hot ger ett ständigt kunskapsutbyte och aktuell omvärldsspaning. Under 2022 kan du lyssna på när hon talade hos Stockholms handelskammare, på Googles scen i Almedalen, på EU DisinfoLab konferens i Bryssel, på Sweden fact check som Fojo arrangerar och som en av talarna under Metaverse safety week

Copyright © All Rights Reserved

Earhart Business Protection Agency  Karlavägen 65 Stockholm, Sweden