Vad vi erbjuder

Våra tjänster

 

 Kundanpassade lösningar, risk- och sårbarhetsanalyser och unika insatser för att förstärka er beredskap. Earhart utbildar, analyserar och stärker er förmåga. Earhart ger er kunskap om potentiella risker, omvärldsanalys och säkerhetskultur.

Krisövning
Tjänsteresa
Krisplan

Krisledning redo att möta 2020-talets kriser. Beredskap, krisplaner, övningar och verksamhetstest. 

Läs om våra krisledningstjänster...

Informationssäkerhet

Risk- och sårbarhetsanalys. Vi genomför analyser hos såväl organisationer, myndigheter och företag.

Läs om risk- och sårbarhetsanalys...

Informationspåverkan

Tjänsteresor/utlandstjänst. Säkerhetsanalys reserisk, beredskap och ökad säkerhet. 

Läs om risk tjänsteresor..

Brottsutredning

Utredningar
Vi har kompetenta utredare som kan hantera bakgrundskontroller lika bra som utredningar av misstänkt bedrägeri eller misstänkt brottslighet.

Läs mer...

Informationssäkerhet, analys av informationshantering och tredjepartsrisk.

Läs mer...

Informationspåverkan kan blir ett hot emot er organisation. Vi utreder vilken beredskap ni behöver och utbildar både ledning, kommunikationsavdelning och er personal om riskerna med digitala fotspår och informationspåverkan.

Läs mer...

Omvärldsanalys

Omvärldsbevakning

Våra analytiker tar tillsammans med er fram en karta över vad ni behöver bevaka för att sedan löpande leverera analyser.

 

Läs mer..

Föreläsare

Föreläsningar

Vi har experter som föreläsare om säkerhetskultur hos personalen, risker med digitala fotspår, totalförsvar och beredskap, företagsspionage och bedrägeri samt det säkerhetspolitiska läget och EU.

 

Läs mer..

Coaching

Coaching/Rådgivning

Även en säkerhetschef kan behöva en coach. Vi levererar coachingstöd till resurser inom myndigheter och näringsliv.

Läs mer..

Krisapp

Krisapp som möter dagens informationssäkerhetskrav. 
All informationslagring sker i Sverige till skillnad från liknande lösningar på marknaden.

Krisappen är nu implementerad hos flera av våra kunder.
För mer information, boka ett möte för en demo.

 

Krisövning

Krisövning

Läs mer om våra olika övningar. 

Läs mer..

Copyright © All Rights Reserved

Earhart Business Protection Agency  Karlavägen 65 Stockholm, Sweden