Transport/logistik
Bedrägeri

Transport & logistik

Branschkunskap och erfarenhet

 

Transport och logistik är samhällskritisk verksamhet. Stannar transporterna kommer inte livsmedel fram till butikerna, inga mediciner till apotek och sjukvård eller bränsle till fordon. Vi kan risk- och sårbarhetsanalys.

 

Earhart business protection agency levererar risk- och sårbarhetsanalyser, omvärldsanalys/hotbildsanalys, rådgivning, analyser av säkerhet under transporter, utredningar, krisledning, krisövningar samt riskanalyser inom branschen. Vi hjälper även till med att stärka informationssäkerheten och att uppfylla de lagstadgade kraven på säkerhetsskydd för samhällsviktig verksamhet. 

 

Kraven på säkerhet och integritet är något som genomsyrar vårt arbete och detta avspeglar sig i hela Earharts verksamhet. 

 

Några av de mest efterfrågande tjänsterna inom branschen är utredningar vid misstanke om brott samt risk- och sårbarhetsanalyser av tredjepartsrelationer.

 

Erfarna specialister

Exempel på tjänster och expertis som vi erbjuder inomtransport och logistik:

 

Personalutbildning 

 • Risk- och hotbildsanalytiker
 • Utredare inom bakgrundskontroller, oegentligheter, industrispionage och relaterade områden
 • Analyser rörande behov inför nya säkerhetsskyddslagen
 • Krisövningar anpassade för den moderna hotbilden
 • Omvärldsanalytiker
 • Strategisk ledningsrådgivning.

 

SOCIAL ENGINEERING BEDRÄGERI

Analytiker och rådgivare

Nya säkerhetsskyddslagen

Den nya säkerhetsskyddslagstiftningen ersätter den tidigare lagstiftningen från 1996. Ett begrepp som tillkommit i den nya lagen är ”I övrigt säkerhetskänslig verksamhet” som bland annat omfattar IT-system som är av central betydelse för ett fungerande samhälle, t ex inom sjukvård, energiförsörjning och transport. 

 

Exempel på vad vi kan hjälpa er med: 

 • Bedömningen huruvida er verksamhet berörs av den nya säkerhetsskyddslagen
 • Genomförande av säkerhetsskyddsanalyser och/eller stöttning av ert interna arbete med dessa.
 • Rekommendationer och implementatering av säkerhetsskyddsåtgärder.
 • Granskning av ert befintliga säkerhetsskydd och åtgärder.
 • Informationsklassificering.
 • GAP-analys och åtgärdsprogram.

 

INFORMATIONSSÄKERHET

Expertis

Informationspåverkan en risk

Informationspåverkan betyder att en stat eller organisation använder vilseledande information. På så sätt vill avsändaren bryta ned människors förtroende för myndigheter, organisationer, politiker eller samhällssystemet. Er verksamhet kan bli ett medel i en större kontext. Där förtroendesänkande påståenden, direkta sabotage och cyberangrepp kombineras för att påverka marknadens förtroende för er förmåga och trovärdighet. EBPA har genomfört föreläsningar och utbildnignar för ledningar och styrelser i Europa. Våra experter inom samhällskris, hot och informationspåverkan lyfter frågor somvilka risker och sårbarheter som bör inkluderas i den totala tiskbedömnigen samt hur en beredskapsorganisation byggs upp.

CYBERHOT

Copyright © All Rights Reserved

Earhart Business Protection Agency  Karlavägen 65 Stockholm, Sweden