Sv
Riskanalys

 

Risk - Sårbarhet - Hot - Säkerhet - Utredning - Beredskap

 

Informationssäkerhet, cyberhot, risk- och sårbarhetsanalys, hotbildsanalys, utredningar och övningar. 2019 bjuder på utmaningar, är ni redo för nya säkerhetsskyddslagen? Har ni redan nu börjat se över verksamhetens beredskap eller är det nu som arbetet börjar?

Välkommen till Earhart Business Protection Agency.

Krisledning

Konsultföretaget som samlat experter, forskare och sakkunniga till specialistteam.

  

Dagens dynamiska risk- och hotbild kräver ett dynamiskt beredskapsarbete. 

Händelsen är idag en faktor, oavsett  om det är en brand, förlust av känslig information, cyberattack, förtroendekris, samhällsstörning, bedrägeri, kriminalitet eller ett attentat. Oavsett vilket sker multipla utmaningar. Det kan finnas aktörer som drar nytta av situationen, information som sprids eller desinformation som kan få krisen att växla upp och dra iväg i en oväntad riktning.  Earhart Business Protection Agency levererar risk-, kris- och säkerhetstjänster till näringsliv, offentlig sektor, lärosäten samt organisationer.

Informationssäkerhet

Informationssäkerhet

Genom regulatoriska krav såsom GDPR och NIS-direktivet, båda skrivna på gemensam EU-nivå, har frågan om informationssäkerhet realiserats. Direktiven visar på informationssäkerhetens relevans för medborgarna, näringsverksamheten, och den nationella säkerheten.

 

Läs mer om informationssäkerhet

Informationspåverkan

Informationspåverkan

Desinformation, hatkampanjer och falska påståenden.

 

Falsk och förvrängd information kan drabba verksamheter indirekt. 

En enskild medarbetare eller ledningen kan användas för att påverka er förmåga och ert rykte.

 

Läs mer om informationspåverkan

Nya säkerhetsskyddslagen

Den 1 april 2019 träder den nya säkerhetsskyddslagen i kraft. Är ni redo?

 

Vi genomför GAP-analyser och tar fram åtgärdsplaner. Vi utarbetar bedömningsunderlag och hjälper er genomföra åtgärder.

 

Nya säkerhetsskyddslagen läs...

Nya säkerhetsskyddslagen

Nyheter

Internettroll

CYBER SECURITY TOOLKIT 

Passa på att vässa kunskaperna på dataföreningens säkerhetskryssning. 

2019 bjuder på kunskap och verktyg för att öka er cybersäkerhet.

 

Läs mer och anmäl dig här >>

Balkanexpert

I vårt team har vi experter inom olika områden. Hör vår analyschef Jessica Giandomenico svar på Ekots frågor om Makedonien.

 

Lyssna på en expert...

CISO

Behöver du en coach?


Vi coachar informationschefer, informationssäkerhetschefer (CISO), beredskapsansvariga mfl.

Läs mer om coaching....

Outsoursingrisk

Överblick och kontroll  

 

Sedan 2018 års händelser när bristande rutiner och kontroll över information skapat säkerhetsrisker för Sverige har Earhart Business Protection Agency skapat rutiner och modeller för säkrare upphandlingar.  

Läs mer om risk- och sårbarhetsanalyser... 

Copyright © All Rights Reserved

Earhart Business Protection Agency  Karlavägen 65 Stockholm, Sweden